Aanmelden HartslagNu.nl

Ga naar: www.hartslagnu.nl

Klik op IK WORD BURGERHULPVERLENER en volg de verdere instructies.

U kunt slechts één maal een telefoonnummer of emailadres registreren. U kunt dus niet met 2 personen op hetzelfde telefoonnummer of emailadres ingeschreven worden.

De gemeente werkt mee!

Burgemeester
Willem Gradisen


Het is HARTstikke belangrijk dat ook in onze kernen Mook en Molenhoek een stichting AED is opgericht.

De complimenten voor dit initiatief. Dat kan een stichting echter niet alleen. Het zijn altijd mensen die het moeten doen.

Stichting AED Mook en Molenhoek