Waar doen we het met z’n allen voor?

Is het netwerk aan AED apparatuur en vrijwilligers/reanimisten wel zinvol en nuttig voor onze dorpen Mook en Molenhoek? Dit is een gerechtvaardigde vraag na jaren van inspanning van vele vrijwilligers om een goed functionerend openbaar hartreanimeringssysteem op te zetten.

Na de oprichting op 1 november 2012 van een werkgroep met als opdracht: het onderzoeken van de haalbaarheid van het opzetten en onderhouden van een goedwerkend AED-netwerk in de kernen Mook/De Bisselt en Molenhoek, is er veel gebeurd. Er is een gedegen onderzoek verricht dat heeft geresulteerd in een in februari 2013 aan de gemeente Mook en Middelaar aangeboden rapport waarin wordt geadviseerd ´om te starten met de noodzakelijke voorbereidingen voor het oprichten van een netwerk van vrijwilligers/reanimisten en AED´s.´.
Begin 2014 vraagt de gemeente aan de werkgroep om een reanimatienetwerk c.a. in Mook en Molenhoek tot stand te brengen waarbij de gemeente zelf geen onderdeel uitmaakt van de op te zetten organisatie (vrijwilligersorganisatie).
Op 7 april 2014 wordt de acte van oprichting van de "Stichting AED Mook en Molenhoek" bij de notaris gepasseerd en begint het echte werk: er worden bevoegde instructeurs gezocht om vrijwilligers op te leiden tot gediplomeerde reanimisten; er worden offertes opgevraagd voor de aan te schaffen AED´s, buitenkasten, lesmateriaal etc.; er worden overeenkomsten gesloten met de eigenaren van de adressen waar de AED´s geplaatst zullen worden; enzovoorts, enzovoorts. Het was 5 juni 2014 dat burgemeester Gradisen in de brandweerkazerne te Molenhoek het startschot voor de start van de acties t.b.v. de werving van vrijwilligers, sponsors en donateurs loste.

Op vrijdag 1 mei 2015 was het reanimatienetwerk in Mook/De Bisselt en Molenhoek gereed en werd het aangemeld bij de Stg. HartslagNu. Vanaf die datum worden onze vrijwilligers en AED´s automatisch ingezet bij een 112noodoproep betreffende een hartcalamiteit.
Sinds deze datum is er vele malen met succes een beroep gedaan op ons netwerk van vrijwilligers en apparatuur.

Door de inzet van onze vrijwilligers en AED´s hebben we een belangrijke en soms zelfs beslissende bijdrage geleverd aan een snelle reanimatie van slachtoffers van hartstilstand en daar doen we het met z´n allen voor.

Bestuur Stichting AED Mook en Molenhoek

Stichting AED Mook en Molenhoek